Løp

2t 15 min
Krevende
16km
Tilgjengelig

Vandring

4t 15 min
Krevende
16km
Tilgjengelig

Sykling

Ikke tilgjengelig

Fiske

Ikke tilgjengelig

Ski

Ikke tilgjengelig
16km

Aksjøsetra – Steinsvikfjell

Aksjøsetra – Gjestbuåsen – Steinsvikfjellet – Midtfellet – Kuåsen. Vi startet på Elgåsen og fulgte Birkebeinervegen i retning mot Åstdalen. Etter ca 2 km tok vi av Birkebeinervegein og gikk inn til Aksjøsetra. Aksjøsetra er en av setrene som holdt det gående lengt med seterdrift. I senere år er bygninger restaurert. Fra setra er det nydelig utsikt ned mot Aksjøen. Ved neste stikryss følger vi stien mot Gjestbuåsen.

Alternativt kan man her gå tilbake til Elgåsen. Vår tur fulgte T–merket i retning mot Gjestbuåsen. Stien er tidvis noe vrien å følge og vegetasjonen skjuler stien enkelte partier. For tiden er brua over Aksjøbekken borte og med høy vannstand fant vi det best å vade over.

Stien følger delvis videre moreneryggen og delvis må man forsere bløte og kloppelagte områder. Framme ved Gjestbuåsen slår stien følge med skitraséen noen hundre meter før vi brekker av og følger T-merket sti opp til Steisvikfjellet.

Fra Steinsvikfjellet fulgte vi stien ned til Midtfjellet og kom ut på Birkebeinerstraséens høyeste punkt. Herfra er det en drøy kilometer ned til matstasjonen Midtfjellet. Herfra fulgte vi skiløypa tilbake til Kuåsen. Stien passerer en gammel fangtshytte som i sin tid var bebodd av Ludvig Olestadengen. «Ludden» var kjent som en enstøing og levde hele sitt liv i fjellet.

Hytta vedlikeholdes nå av Brøttum Historielag. Stien kommer nå ut på Birkebeinervegen og herfra er det ca 1 kilometer til Elgåsen.

To voksne brukte 4 timer og 15 minutter på denne turen. Turen egner seg fint for løping, men man må nok påregne en del våte partier.

Oppsummert: Turen er til tider noe teknisk og inneholder bløte partier. Man er innom flere gamle setervanger og utsikten fra Steinsvikfjellet er super.

Velg din visning:

Stivalg. Her kan man gå korte ned turen og gå opp til tilbake til Elgåsen.

Det var en artig øvelse. Bunnen er ganske steinete og sleip.

Minnestein over Ludvig Olestadengen.

Gjestbuåsen er en av de gamle setervanger. Nye skilt her.

Været på Sjusjøen