Se flere Fagfolk

Gausdal Land, Mesnalia

Toalett på hytta? Gausdal Land har det!

Velg riktig toalett på hytta

Valget av hyttetoalett er et viktig valg. Det kan derfor være lurt å tenke over hvilke kriterier som er viktig for deg i valget av toalett, og hvilke muligheter du har.

Hvordan velger du toalett?

  • Har du 12 eller 230 volt?
  • Innlagt vann/trykkvann?
  • Plass i toalettrommet, eventuelt plass under gulvet?
  • Hvor mange personer skal benytte toalettet per døgn?
  • Sjekk i din kommune, hvilke regeler som gjelder for utslipp
  • Hvor mye vil du investere i toalett komfort på hytta?

Toalett på hytta
Biologiske toaletter

Omdanner avfallet til kompost og væsken fordamper. Biologiske toaletter deles ofte inn i 2 grupper, store og små systemer. De store kjennetegnes ved at kompostbeholderen plasseres under gulv og toalettstolen inne. De små systemene kjennetegnes ved at toalett og kompostering er sammenbygd i en og samme konstruksjon som plasseres rett på gulvet i toalettrommet. Valget blir gjerne relatert til den fysiske plassen man har og hvor ofte man aksepterer å tømme.

Vannspylende toaletter

Det finnes flere muligheter blant vannspylende toalettløsninger, og de skiller seg fra hverandre når det gjelder spylemengde/vannforbruk. Noen krever fall frem til mottaket. Vann til toalettene kan du få fra en brønn eller vanncisterne. Noen krever 230 volt, andre 12 volt, og de kan brukes på hytter både med og uten innlagt vann/trykkvann. Jets™ vakuum sanitærsystemer for enkelthytter kan brukes uten innlagt vann, på grunn av de små vannmengdene som trengs for spyling. En 25 liters dunk koblet til hyttetoalettet klarer inntil 50 spylinger før den må fylles opp, mens komfortnivået likevel er det samme som du er vant til hjemme. Systemene er lette av vekt og enkle å installere.

Forbrenningstoaletter

Forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1ukes bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør. Forbrenningstoaletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med ALT avfallet. Det transporteres ikke videre, slik andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri og hygienisk. Det finnes flere forskjellige typer forbrenningstoalett på det norske markedet med både strøm og gass som energikilder.

Åpningstider:
Mandag – fredag: 07:00 – 18:00
Lørdag: 09:00 –  15:00

Adresse hovedkontor:
Gausdal Landhandleri AS – Gausdalsvegen 20 – 2626 Lillehammer