Se flere Arrangementer

Sjusjøen Fjellkirke

Sjujsøen Fjellkirke
Sjusjøen fjellkirke

OM SJUSJØEN FJELLKIRKE

Fjellkirken ligger vakkert til på Sjusjøen i Ringsaker kommune og ble innviet i 1962. Kirken ble innviet i 1962, og feiret således sitt 50-års jubileum i 2012.

Se oversikt over gudstjenester her;

Fjellkirken har fylt og fyller en viktig plass hos mange Sjusjøturister og fastboende. Fjellkirken har ikke bare vært en høytids- og feriekirke. Her er gudstjenester i syv til åtte av årets tolv måneder, hvilket gir mange et tilbud gjennom store deler av året. Videre har tradisjonen med gudstjenester og møter helt tilbake fra 1895 bidratt til at mange har sett på Sjusjøen som stedet man også får åndelig påfyll sammen med ferien!

Prestetjenesten utføres med frivillig innsats fra ulike prester i tillegg til at Brøttum Menighet avholder noen av sine gudstjenester der. I tillegg kan kirken benyttes til ulike arrangementer som konserter, møter og lignende. I tilknytning til kirken finnes også en hytte som kan benyttes av de som gjør tjeneste i kirken i tillegg til at den leies ut på det åpne marked.

VELKOMMEN TIL FJELLKIRKEN!
Informasjon om gudstjenester mm på Facebooksiden @sjusoenfjellkirke og på www.kirken-ringsaker.no eller på www.visitsjusjoen.no. Gaver til kirken? Bankgiro 0536.40.86344 eller bruk VIPPS nr. 12076

KONTAKTOPPLYSNINGER

For nærmere opplysninger eller spørsmål om vigsler, dåp, eller leie av kirken, ta kontakt på e-post: sjusjoen.fjellkirke@gmail.com eller på telefon til Moelv Kirkesenter tlf 62 33 07 70

Styreleder Arne Landmark kan også kontaktes på e-post arne.landmark@backe.no eller telefon 40 60 87 15

Dersom du ønsker å leie kirken til bryllup eller konsert, kan det gjøres ved å ta kontakt med Moelv kirkesenter pr telefon eller e-post.

Fjellkirken koster kr 3 500/4 500 (helligdag) å leie. Dette inkluderer kirketjener og vask, men ikke organist og prest.

VELKOMMEN TIL FJELLKIRKEN!
Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i Sjusjøen Fjellkirke finner du ellers på kirkens Facebookside og på www.kirken-ringsaker.no eller på www.visitsjusjoen.no. Gaver til kirken? Bankgiro 0536.40.86344 eller bruk VIPPS nr. 12076