Se flere Arrangementer

En ”Sjømannskirke” på fjellet

Sjusjøen Fjellkirke

Sjusjøen Fjellkirke
Sjusjøen Fjellkirke stod ferdig 1962

Sjusjøen Fjellkirke en ”Sjømannskirke” på fjellet

Av: Erik Helli

Sjusjøen kirke har i mange år vært et naturlig samlingspunkt, ikke bare gjennom kirkens liturgi, men kirkerommet benyttes også til premieutdeling etter konkurranser, foredrag, konserter, og lokale velforeninger har også sine møter her.

Her kan man stille i dress og småsko eller langrennsdress og skisko, derav kommer kanskje navnet en ”Sjømannskirke” på fjellet. Det er høyt under taket i Sjusjøen Fjellkirke.

Det er Pihl as som eier grunnen og det er avsatt 2 mål. Videre står det at den årlige festeavgiften skal være på kr. 40 men denne vil ikke bli innkrevet så lenge tomten benyttes til kirke, står det å lese i kontrakten.

Litt historikk

Kirkebygningen ble i 1958 tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust og hadde et budsjett på kr. 250.000. En ganske beskjeden sum også den gang så her var det duket for mye dugnadsarbeid. Arkitektonisk er bygget slettes ikke likt en ”vanlig” kirke med kor, tårn og fløyer. Nei her skulle kirken ligge lavt i terrenget og med utstrakt bruk av materiale som naturen selv byr på. Man har på en måte tatt i bruk Guds eget grunnmateriale i natursteinen og skifer.

sjusjoen-kirke-i-julestemningMuringen foregikk over to somrer og steinen er sanket inn fra nærområdet. Samtlige håndverkere kom fra området og muring med naturstein krever et meget kreativt og kunstnerisk blikk. Klokka er støpt hos Nauen klokkestøperi og er skjenket av Gustav Thrane Steen som er en nær nabo av kirkebygningen.

En annen inntresant opplysning er at det i gulvet har elektrisk oppvarming. Her må vi si at ansvarlig byggherre var forut for sin tid!

Under styremøtet som ble avholdt 7 mars 1962 ble de første statutter formulert og består av 9 paragrafer hvorav paragraf 4 står fast til alle tider.

Det er styrets oppgave å våke over at Sjusjøen Fjellkirke blir brukt i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Kirkes bekjennelse, og kan betjenes av leg og lærd som har et godt vitnesbyrd for liv og lære. Fjellkirken kan benyttes til konserter, foredrag og underholdning som ikke kommer i strid med dens egentlige ide. Fjellkirken må aldri benyttes til politiske møter eller foredrag.

Dette vitner om en klarsynt og klokt sammensatt styre.

Ønsker du å vite mer om Sjusjøen Fjellkirke foreslår vi boken; Sjusjøen Fjellkirke 1962 -2012.

Kilde: Sjusjøen Fjellkirke 1962 -2012

GUDSTJENESTER
Søndag 12.02.2017
Søndag 19.02.2017
Søndag 26.02.2017
Søndag 5.03.2017
Søndag 12.03.2017
Søndag 19.03.2017
Søndag 26.03.2017
Søndag 2.04.2017